ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ประกาศโรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ เรื่อง รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.09 MB 9609
ใบมอบตัวนักเรียน โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.21 KB 9514
ใบสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลธารทิพย์และแบบกรอกข้อมูลนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.16 KB 9529
รายงานผลการเรียนชั้น ป.6/3 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.59 MB 9506
รายงานผลการเรียนชั้น ป.6/2 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.62 MB 9505
รายงานผลการเรียนชั้น ป.6/1 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.36 MB 9510
รายงานผลการเรียนชั้น ป.5/3 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.51 MB 9506
รายงานผลการเรียนชั้น ป.5/2 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.39 MB 9515
รายงานผลการเรียนชั้น ป.5/1 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.5 MB 9514
รายงานผลการเรียนชั้น ป.4/3 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.78 MB 9530
รายงานผลการเรียนชั้น ป.4/2 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.63 MB 9504
รายงานผลการเรียนชั้น ป.4/1 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.64 MB 9527
รายงานผลการเรียนชั้น ป.3/3 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.51 MB 9527
รายงานผลการเรียนชั้น ป.3/2 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.45 MB 9515
รายงานผลการเรียนชั้น ป.3/1 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.33 MB 9522
รายงานผลการเรียนชั้น ป.2/3 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.69 MB 9514
รายงานผลการเรียนชั้น ป.2/2 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.43 MB 9516
รายงานผลการเรียนชั้น ป.2/1 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.67 MB 9529
รายงานผลการเรียนชั้น ป.1/3 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.16 MB 9541
รายงานผลการเรียนชั้น ป.1/2 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.52 MB 9513
รายงานผลการเรียนชั้น ป.1/1 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.8 MB 9537
แบบสอบถามความประสงค์เข้าเรียนภาคฤดูร้อนและแจ้งกำหนดการในช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 รวมทั้งค่าธรรมเนียมการเรียนและอื่นๆ ภาคเรียนที่1/2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 673.9 KB 10210