ภาพกิจกรรม
กิจกรรมอบรมพัฒนาจริยธรรมบุคลากร (Retreat) โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 4 มิถุน
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ กิจกรรมอบรมพัฒนาจริยธรรมบุคลากร (Retreat) โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 4 มิถุนายน 2559 ณ แทมารีนรีสอร์ท อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน วิทยากร คือ ศาสนาจารย์ภักดี วัฒนะจัทรกุล
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2559,16:15   อ่าน 816 ครั้ง