ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
10 เม.ย. 64 ถึง 16 พ.ค. 64 ปิดภาคเรียนที่ 2/ 2563
08 เม.ย. 64 ถึง 09 เม.ย. 64 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563
20 มี.ค. 64 พิธีจบหลักสูตรการศึกษานักเรียนชั้น ป.6 และนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3
01 มี.ค. 64 ถึง 31 มี.ค. 64 สอบ NT ชั้น ป.3 /ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
26 ก.พ. 64 หยุดวันมาฆบูชา
20 ก.พ. 64 ค่ายภาษาอังกฤษ นักเรียนชั้น ป.5
10 ก.พ. 64 วิทยากร ให้ความรู้นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1
03 ก.พ. 64 นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 เข้าค่าย ณ สวนรุกขชาติห้วยชมภู
01 ก.พ. 64 ถึง 28 ก.พ. 64 สอบ O-NET ชั้น ป. 6 / เยี่ยมบ้านนักเรียนครั้งที่ 2 ระดับชั้นอนุบาลศึกษา/สัปดาห์วิชาการ การศึกษาเอกชน/วันการศึกษาเอกชน/สอบ RT ชั้นป.1/สอบมาตรฐานกลาง ชั้น ป.2,4,5
30 ม.ค. 64 โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนครั้งที่ 2 ระดับประถมศึกษา
29 ม.ค. 64 ค่ายลูกเสือสำรอง (Day Camp) ชั้น ป.1 -ป.3
27 ม.ค. 64 ศึกษานอกสถานที่ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2
22 ม.ค. 64 ถึง 23 ม.ค. 64 เดินทางไกล และเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ชั้น ป.4 - ป.6
16 ม.ค. 64 วันครู ประจำปี 2564 (ครูไปร่วมพิธีฯ)
08 ม.ค. 64 โรงเรียนจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564
06 ม.ค. 64 ทัศนศึกษานอกสถานที่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
01 ม.ค. 64 ปิดวันขึ้นปีใหม่ 2564
31 ธ.ค. 63 ปิดวันสิ้นปี 2563
30 ธ.ค. 63 โรงเรียนจัดงานฉลองวันคริสมาส และวันขึ้นปีใหม่ 2564
25 ธ.ค. 63 นมัสการวันคริสตมาส นักเรียน ครู และบุคลากร โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
11 ธ.ค. 63 กีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2563
10 ธ.ค. 63 หยุดวันพระราชทานวันรัฐธรรมนูญ
07 ธ.ค. 63 หยุดชดเชยวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 (วันพ่อแห่งชาติ)
05 ธ.ค. 63 วันชาติ/วันพ่อแห่งชาติ
04 ธ.ค. 63 ช่วงเช้า กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ช่วงบ่าย Big Cleaning Day ครั้งที่ 2 (14.00 น.-16.00 น.)
01 ธ.ค. 63 เปิดภาคเรียน 2/2563
14 พ.ย. 63 ถึง 30 พ.ย. 63 ปิดภาคเรียนที่ 1/2563
12 พ.ย. 63 ถึง 13 พ.ย. 63 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563
31 ต.ค. 63 วันลอยกระทง
30 ต.ค. 63 ครู/นักเรียน ประดิษฐ์กระทง และเวลา 17.00 น.นมัสการระลึกถึงคุณครูสุรัตน์ วิชัย ณ คจ.ธารพระพร
23 ต.ค. 63 หยุดวันปิยะมหาราช (ครูไปร่วมพิธี)
13 ต.ค. 63 หยุดวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9
02 ต.ค. 63 ประเพณีท้องถิ่น/โคมหูกระต่าย (ออกหว่า)
01 ต.ค. 63 ถึง 31 ต.ค. 63 กีฬาสีรอบคัดเลือก
19 ก.ย. 63 ถึง 26 ก.ย. 63 โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนครั้งที่ 1 (ระดับอนุบาลศึกษา และประถมศึกษา)
21 ส.ค. 63 วันประดิษฐ์โคมหูกระต่ายภูมิปัญญาท้องถิ่น
18 ส.ค. 63 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

12 ส.ค. 63 หยุดวันแม่แห่งชาติ (ครูไปร่วมพิธี)
11 ส.ค. 63 วันแม่แห่งชาติ (จัดกิจกรรมที่โรงเรียน)
08 ส.ค. 63 นมัสการเริ่มต้นพันธกิจการศึกษาโรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ (เวลา 10.00 น.)

07 ส.ค. 63 Big Cleaning Day ครั้งที่ 1 (14.00 น.-16.00 น.)
01 ส.ค. 63 รีทรีตคณะครู/บุคลากร/เจ้าหน้าที่ (คจ.ธารพระพร)

28 ก.ค. 63 หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 10
27 ก.ค. 63 วันสุนทรภู่/วันภาษาไทย/วันต่อต้านยาเสพติด
23 ก.ค. 63 วันไหว้ครู/เลือกตั้งประธานนักเรียน
10 ก.ค. 63 ถึง 23 ก.ค. 63 ผู้เข้าสมัครประธานนักเรียนหาเสียง
08 ก.ค. 63 ถึง 09 ก.ค. 63 รับสมัครประธานนักเรียน
07 ก.ค. 63 ประกาศรับสมัครประธานนักเรียน
06 ก.ค. 63 หยุดวันเข้าพรรษา/ชดเชยวันอาสาฬหบูชา
01 ก.ค. 63 เปิดภาคเรียน 1/2563
29 มิ.ย. 63 ครู/บุคลากร/เจ้าหน้าที่ ลงเวลาปฏิบัติงานตามปกติ
09 มิ.ย. 63 ถึง 26 มิ.ย. 63 ครูประสานผู้ปกครอง เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
08 มิ.ย. 63 ครูมาทำงาน