ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายพีระพงษ์ ลี้ตระกูล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายทยากร บุษยาวรรณ
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ