ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นบุคลากร ตำแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 28) 26 พ.ย. 64
การรับสมุดพก (ปพ.6) ชั้น ป.1-ป.6 และการประกาศผลการเรียน (อ่าน 239) 19 เม.ย. 64
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นบุคลากร ตำแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 237) 12 เม.ย. 64
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นบุคลากร 3 ตำแหน่ง ดังนี้ (อ่าน 3624) 09 มิ.ย. 63
งดการเรียนพิเศษภาคฤดูร้อนสำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (อ่าน 3774) 04 มี.ค. 63
มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(COVID - 19) (อ่าน 3610) 28 ก.พ. 63
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (อ่าน 3985) 11 ต.ค. 61
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นบุคลากร ตำแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 4038) 27 ก.ย. 61
วันพฤหัสบดี ที่ 26 ก.ค.61 ให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ทุกคนแต่งกายด้วยเสื้อโทนสีเหลือง+กางเกงวอ (อ่าน 3956) 10 ก.ค. 61
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นบุคลากร ตำแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 4237) 05 เม.ย. 61
ร.ร.อนุบาลธารทิพย์ ประกาศรับนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล อนุบาล และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 4353) 07 ก.พ. 61
ประกาศโรงเรียนอนุุบาลธารทิพย์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นบุคลากร ตำแหน่งครูผู้ส (อ่าน 4314) 26 ก.ค. 60
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นบุคลากร ตำแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 4296) 07 ก.ค. 60
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ประกาศผลรายชื่อผู้สอบผ่านการสัมภาษณ์ ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา วิชาเอกภาษาไทยหร (อ่าน 4408) 21 ต.ค. 59
ประกาศโรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อจ้างเป็นบุคลากร ตำแหน่งครูผู้ (อ่าน 4121) 20 ต.ค. 59
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นบุคลากร ตำแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 4133) 07 ต.ค. 59
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่่ 1/2559 วันที่ 3-4 ตุลาคม 2559 ปิดภาคเรียน ตั้งแต่ (อ่าน 3942) 22 ก.ย. 59
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ (อ่าน 4080) 27 เม.ย. 59
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นบุคลากร ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ (อ่าน 4174) 28 มี.ค. 59
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ ประกาศรับนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล ชั้นอนุบาล และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึ (อ่าน 4232) 14 ก.พ. 59
นมัสการพิธีจบหลักสูตร นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 4004) 14 ก.พ. 59
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นบุคลากร ตำแหน่งครูผู้สอน 4 อัตรา (อ่าน 4165) 27 ก.ย. 58
โรงเรียนฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน ร่วมประชุมในวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2558 (อ่าน 4082) 12 พ.ค. 58
ประกาศโรงเรียน รับสมัครครูผู้สอน 5 อัตรา 2558 (อ่าน 4263) 27 เม.ย. 58
ประกาศผลรายชื่อรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วิชาเอกภาษาไทย คณิตศาสตร์ และดนตรีนาฏศิลป์หรือ ประถมฯ (อ่าน 4142) 27 เม.ย. 58
ร.ร.อนุบาลธารทิพย์ ประกาศรับนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล อนุบาล และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 4399) 04 ก.พ. 58
ประกาศผลรายชื่อผู้สอบผ่านการสัมภาษณ์ ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา วิชาเอกคณิตฯและวิทย์ฯ (อ่าน 4350) 30 เม.ย. 57
ระเบียบการรับสมัคร และกำหนดการกิจกรรมระหว่างปลายภาค 2556 - ต้นปี 2557 (อ่าน 4264) 07 เม.ย. 57
ใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครู (อ่าน 4411) 01 เม.ย. 57
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นบุคลากร ตำแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 4495) 26 มี.ค. 57
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้ฐาน (O-NET) รายบุคคล (อ่าน 4306) 25 มี.ค. 57
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้ฐาน (O-NET) ระดับโรงเรียน (อ่าน 4224) 25 มี.ค. 57
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ รับสมัครนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล ชั้นอนุบาลศึกษา และประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรีย (อ่าน 4372) 30 ม.ค. 57
สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับภาคเหนือ สังกัดเขตพื้น (อ่าน 4444) 20 ธ.ค. 56
นมัสการพระเจ้าเนื่องในเทศกาลคริสตมาส วันอังคารที่24ธันวาคม2556...พร้อมทั้งระดมของขวัญมอบแด่จนท.ตำรวจ (อ่าน 4210) 03 ธ.ค. 56
การแข่งขันกีฬาภายในของนักเรียน โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ ประจำปี 2556 วันที 13 ธันวาคม 2556 (อ่าน 4211) 03 ธ.ค. 56
ขอเชิญผู้ปกครองทุกท่าน ร่วมงานคริสตมาสประจำปี 2013 ในวันศุกร์ ที่ 27 ธันวาคม นี้ เวลา 08.30-12.00 น. (อ่าน 4410) 03 ธ.ค. 56
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งครู ปฐมวัย (อ่าน 4223) 04 ต.ค. 56
21 กันยายนของทุกปี เป็น " วันสันติภาพโลก "(International Day of Peace) (อ่าน 4487) 19 ก.ย. 56
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นบุคลากร ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกปฐมวัย (อ่าน 4216) 16 ก.ย. 56