ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปีการศึกษา 2551
ปีการศึกษา 2551

ปีการศึกษา 2551

ปีการศึกษา 2551

ทดลองทางวิทยาศาสตร์ ที่โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร วันที่ 7 สิงหาคม 2551

ด.ญ.อธิชา ร้องเพลง Top of the world และ Oh I say งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนที่ จ.ลำปาง

ด.ญ.อธิชา ร้องเพลง Top of the world และ Oh I say งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนที่ จ.ลำปาง

งานวันเด็กของโรงเรียน

งานวันเด็กของโรงเรียน

งานวันเด็กของโรงเรียน