ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปีการศึกษา 2549
ปีการศึกษา 2549
ร่วมงานที่ อบต.บ้านกาศ ร่วมกับ อ.แม่สะเรียง จัด ที่หน้าศูนย์ศิลปาชีพแม่สะเรียง วันที่ 9 มิถุนายน  2549
ค่ายภาษาอังกฤษ ที่อุทยานแม่เงา อ.สบเมย ปีการศึกษา 2549 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2550

ค่ายภาษาอังกฤษ ที่อุทยานแม่เงา อ.สบเมย ปีการศึกษา 2549 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2550

กีฬากลุ่มเครือข่ายแม่สะเรียง ที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 ปีการศึกษา 2549 วันที่ 24 มกราคม 2550

นักวอลเลย์บอลของโรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ ปีการศึกษา 2549

ชนะเลิศวิ่งแข่งขัน ระดับกลุ่มเครือยข่าย ที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 ปีการศึกษา 2549

กีฬาสี ของโรงเรียน ปีการศึกษา 2549 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2549

กีฬาสี ของโรงเรียน ปีการศึกษา 2549 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2549

ค่ายพักแรมลูกเสือ ปีการศึกษา 2549 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2550

ค่ายพักแรมลูกเสือ ปีการศึกษา 2549 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2550

ค่ายพักแรมลูกเสือ ปีการศึกษา 2549 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2550

ค่ายพักแรมลูกเสือ ปีการศึกษา 2549 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2550