ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวนิภาวรรณ ร่มมยุรี
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายเพิ่มพล พรมเลิศ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวจำลองลักษณ์ พันธ์จันทร์
ครู

นายอภิเดช พังคาพนา
ครู