ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กีฬาครูโรงเรียนเอกชนฯ2555
กีฬาครูโรงเรียนเอกชนฯ ปี 2555
อ.สมศรี ไชยเศรษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ และส่วนหนึ่งของทีมงานยืนรอต้อนรับ ในฐานะเจ้าภาพร่วมกับโรงเรียนอนุบาลกฤษณพรรณ โดยคณะครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 2โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูโรงเรียนเอกชนได้มีโอกาสพบปะกัน สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สร้างความสามัคคี ความร่วมแรงร่วมใจ และช่วยเหลือกันทุกด้าน   โดยมีนายประทาน  หาดยาว รองผู้อำนวยการ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฯ ในวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2555  ณ หอประชุมโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีคณะครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 6 โรงเรียน โดยพร้อมเพรียงกัน

ทั้งนี้ ในภาคเช้าจะมีการแข่งขันกีฬา 3 ประเภท คือ วอลเล่ย์บอลในร่ม แชร์บอล และฟุตซอล ภาคบ่ายจะเป็นกีฬามหาสนุก ส่วนภาคเย็นถึงค่ำ จะเป็นงานสังสรรค์ระหว่างครูทุกโรงเรียน

กีฬาครูโรงเรียนเอกชนฯ ปี 2555
ดรัมเมเยอร์โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ จากซ้าย นางสาวสุธิตรา ปัญญาสิทธิ์ นายจักร์รวี พิทักษ์วิจิตรแสง และนางสาวคนึงนิจ บุญเรือง
กีฬาครูโรงเรียนเอกชนฯ ปี 2555
บุคลากรแผนกอนุบาลโรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
กีฬาครูโรงเรียนเอกชนฯ ปี 2555
ตั้งขบวนเดินรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ฯ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
กีฬาครูโรงเรียนเอกชนฯ ปี 2555
วงดุริยางค์จากโรงเรียนอนุบาลธารทิพย์เจ้าภาพร่วมฯ
กีฬาครูโรงเรียนเอกชนฯ ปี 2555
อัตลักษณ์-เอกลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ = มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม
กีฬาครูโรงเรียนเอกชนฯ ปี 2555
ขบวนพาเหรด โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร อำเภอปาย แต่งตัวแสดงเอกลักษณ์ความเป็นปาย
กีฬาครูโรงเรียนเอกชนฯ ปี 2555
กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์โรงเรียนเอกชนในจังหวัดแม่่ฮ่องสอน
กีฬาครูโรงเรียนเอกชนฯ ปี 2555

กีฬาครูโรงเรียนเอกชนฯ ปี 2555
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร อำเภอปาย ร่วมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น
กีฬาครูโรงเรียนเอกชนฯ ปี 2555
โรงเรียนอนุบาลจรัสศรี อำเภอเมือง มาด้วยชุดแสนสวย
กีฬาครูโรงเรียนเอกชนฯ ปี 2555
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ พร้อมวงดุริยางค์
กีฬาครูโรงเรียนเอกชนฯ ปี 2555
ขบวนแฟนซีกีฬา
กีฬาครูโรงเรียนเอกชนฯ ปี 2555
ขบวนฯ หลากหลายสีสัน
กีฬาครูโรงเรียนเอกชนฯ ปี 2555
คุณครูแทน ไหวดี ครูสอนวิชาดนตรีไทย โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ ในชุดกีฬาแข็งแรงเหมือนเดิม
กีฬาครูโรงเรียนเอกชนฯ ปี 2555
อาจารย์สถิตย์ ปุรณะวิทย์ ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มาในชุดไทยใหญ่ผสมพม่ารามัญ
กีฬาครูโรงเรียนเอกชนฯ ปี 2555
อาจารย์มุขชญา ปุรณะวิทย์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ มาในชุดสาวจีนสีชมพู
กีฬาครูโรงเรียนเอกชนฯ ปี 2555
ขบวนเคลื่อนจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ผ่าน 4 แยกไฟแดงใหญ่ เลี้ยวขวาตรงมาถึงซุ้มประตูเมืองแม่สะเรียง หน้า โรงเรียนอนุบาลกฤษพรรณ และนั่งรถมายังหอประชุม โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา สถานที่จัดการแข่งขันกีฬา งานนี้เจ้าภาพร่วมอย่างโรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ และโรงเรียนอนุบาลกฤษพรรณจับมือกันจัดงานได้อย่างน่าประทับใจ
กีฬาครูโรงเรียนเอกชนฯ ปี 2555
เดินทางมาถึง หอประชุม โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา สถานที่จัดงาน มีอาจารย์สมศรี ไชยเศรษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ เป็นผู้นำในการเป็นเจ้าภาพร่วมกับ โรงเรียนอนุบาลกฤษณพรรณ จัดงานได้ประทับใจผู้เข้าร่วม งานนี้อาจารย์สิทธิชัย ครรชิตงามพันธ์ ศิษยาภิบาลคริสตจักรธารพระพรร่วมเป็นขวัญกำลังใจให้ด้วย
กีฬาครูโรงเรียนเอกชนฯ ปี 2555
แถวนักกีฬาครู จากโรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ ในชุดสีฟ้า
 (สายใต้สีฟ้า ประกอบด้วย โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ โรงเรียนอนุบาลกฤษณพรรณ และโรงเรียนพุทธเกษตร อำเภอขุนยวม แข่งกับ สายเหนือสีชมพู ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ อำเภอเมือง โรงเรียนอนุบาลจรัสศรี อำเภอเมือง และโรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร)
กีฬาครูโรงเรียนเอกชนฯ ปี 2555
แถวนักกีฬาครู จากโรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร อำเภอปายในชุดสีชมพู
 (สายใต้สีฟ้า ประกอบด้วย โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ โรงเรียนอนุบาลกฤษณพรรณ และโรงเรียนพุทธเกษตร อำเภอขุนยวม แข่งกับ สายเหนือสีชมพู ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ อำเภอเมือง โรงเรียนอนุบาลจรัสศรี อำเภอเมือง และโรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร)
กีฬาครูโรงเรียนเอกชนฯ ปี 2555
อาจารย์สถิตย์ ปุรณะวิทย์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ และประธานเครือข่ายโรงเรียนเอกชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฯ
กีฬาครูโรงเรียนเอกชนฯ ปี 2555
ท่าน ประธาน หาดยาว รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน การแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2 วันเสาร์ ที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ.2555 ณ โรงยิม โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
กีฬาครูโรงเรียนเอกชนฯ ปี 2555

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 และ เขต 2 ร่วมบันทึกภาพกับคณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้ง 6 โรงเรียน ในการนี้คณะครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 2โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูโรงเรียนเอกชนได้มีโอกาสพบปะกัน สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สร้างความสามัคคี ความร่วมแรงร่วมใจ และช่วยเหลือกันทุกด้าน   โดยมีนายประทาน  หาดยาว รองผู้อำนวยการ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฯ ในวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2555  ณ หอประชุมโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีคณะครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 6 โรงเรียน โดยพร้อมเพรียงกัน

ทั้งนี้ ในภาคเช้าจะมีการแข่งขันกีฬา 3 ประเภท คือ วอลเล่ย์บอลในร่ม แชร์บอล และฟุตซอล ภาคบ่ายจะเป็นกีฬามหาสนุก ส่วนภาคเย็นถึงค่ำ จะเป็นงานสังสรรค์ระหว่างครูทุกโรงเรียน

กีฬาครูโรงเรียนเอกชนฯ ปี 2555

กีฬาครูโรงเรียนเอกชนฯ ปี 2555
เหล่าแม่ครัวจากโรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ คอยบริการอาหารและน้ำอย่างต่อเนื่อง
กีฬาครูโรงเรียนเอกชนฯ ปี 2555
การแข่งขันวอลเล่บอลทีมผสม ระหว่างสายเหนือสีชมพู กับสายใต้สีฟ้า
กีฬาครูโรงเรียนเอกชนฯ ปี 2555

กีฬาครูโรงเรียนเอกชนฯ ปี 2555
รวมพลังฮึดสู้
กีฬาครูโรงเรียนเอกชนฯ ปี 2555
กีฬาแชร์บอลหญิง
กีฬาครูโรงเรียนเอกชนฯ ปี 2555
แชร์บอลหญิง
กีฬาครูโรงเรียนเอกชนฯ ปี 2555
ฟุตซอล ชาย
กีฬาครูโรงเรียนเอกชนฯ ปี 2555
ฟุตซอลชาย