ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ประกาศโรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ เรื่อง รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.09 MB 37777
ใบมอบตัวนักเรียน โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.21 KB 37860
ใบสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลธารทิพย์และแบบกรอกข้อมูลนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.16 KB 37703
รายงานผลการเรียนชั้น ป.6/3 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.59 MB 37676
รายงานผลการเรียนชั้น ป.6/2 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.62 MB 37672
รายงานผลการเรียนชั้น ป.6/1 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.36 MB 37679
รายงานผลการเรียนชั้น ป.5/3 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.51 MB 37687
รายงานผลการเรียนชั้น ป.5/2 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.39 MB 37686
รายงานผลการเรียนชั้น ป.5/1 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.5 MB 37688
รายงานผลการเรียนชั้น ป.4/3 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.78 MB 37693
รายงานผลการเรียนชั้น ป.4/2 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.63 MB 37676
รายงานผลการเรียนชั้น ป.4/1 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.64 MB 37690
รายงานผลการเรียนชั้น ป.3/3 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.51 MB 37696
รายงานผลการเรียนชั้น ป.3/2 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.45 MB 37684
รายงานผลการเรียนชั้น ป.3/1 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.33 MB 37693
รายงานผลการเรียนชั้น ป.2/3 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.69 MB 37684
รายงานผลการเรียนชั้น ป.2/2 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.43 MB 37687
รายงานผลการเรียนชั้น ป.2/1 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.67 MB 37701
รายงานผลการเรียนชั้น ป.1/3 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.16 MB 37714
รายงานผลการเรียนชั้น ป.1/2 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.52 MB 37682
รายงานผลการเรียนชั้น ป.1/1 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.8 MB 37701
แบบสอบถามความประสงค์เข้าเรียนภาคฤดูร้อนและแจ้งกำหนดการในช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 รวมทั้งค่าธรรมเนียมการเรียนและอื่นๆ ภาคเรียนที่1/2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 673.9 KB 38381