ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ประกาศโรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ เรื่อง รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.09 MB 48241
ใบมอบตัวนักเรียน โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.21 KB 48224
ใบสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลธารทิพย์และแบบกรอกข้อมูลนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.16 KB 48086
รายงานผลการเรียนชั้น ป.6/3 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.59 MB 48298
รายงานผลการเรียนชั้น ป.6/2 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.62 MB 48490
รายงานผลการเรียนชั้น ป.6/1 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.36 MB 48401
รายงานผลการเรียนชั้น ป.5/3 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.51 MB 48396
รายงานผลการเรียนชั้น ป.5/2 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.39 MB 48191
รายงานผลการเรียนชั้น ป.5/1 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.5 MB 48344
รายงานผลการเรียนชั้น ป.4/3 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.78 MB 48188
รายงานผลการเรียนชั้น ป.4/2 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.63 MB 48494
รายงานผลการเรียนชั้น ป.4/1 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.64 MB 48323
รายงานผลการเรียนชั้น ป.3/3 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.51 MB 48351
รายงานผลการเรียนชั้น ป.3/2 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.45 MB 48382
รายงานผลการเรียนชั้น ป.3/1 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.33 MB 48284
รายงานผลการเรียนชั้น ป.2/3 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.69 MB 48109
รายงานผลการเรียนชั้น ป.2/2 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.43 MB 48354
รายงานผลการเรียนชั้น ป.2/1 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.67 MB 48085
รายงานผลการเรียนชั้น ป.1/3 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.16 MB 48493
รายงานผลการเรียนชั้น ป.1/2 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.52 MB 48226
รายงานผลการเรียนชั้น ป.1/1 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.8 MB 48328
แบบสอบถามความประสงค์เข้าเรียนภาคฤดูร้อนและแจ้งกำหนดการในช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 รวมทั้งค่าธรรมเนียมการเรียนและอื่นๆ ภาคเรียนที่1/2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 673.9 KB 48173