ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงรัชฎาพันธ์ บุญช่วย
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2557,11:42   อ่าน 1619 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนดาราวิทยาลัย เชียงใหม่
ชื่อนักเรียน : เด็กชายธนากร ปัญญา
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2557,11:40   อ่าน 902 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนดาราวิทยาลัย เชียงใหม่
ชื่อนักเรียน : เด็กชายนวพรรษ พงษ์เขียว
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2557,11:38   อ่าน 986 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงสุทธิดา ดลราศรี
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 2557,13:53   อ่าน 918 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงนพมาศ นันทสมบูรณ์
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 2557,13:51   อ่าน 862 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงธนัชพร ปิ่นประยูร
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 2557,13:49   อ่าน 883 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศิริมาตย์เทวี เชียงราย
ชื่อนักเรียน : เด็กชายณัฐนันท์ กระจายความรู้
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2557,09:49   อ่าน 1183 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ เชียงใหม่
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิง กนกรัตน์ เมืองมัจฉา
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2557,09:47   อ่าน 1912 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนดาราวิทยาลัย เชียงใหม่
ชื่อนักเรียน : เด็กชายวันพิศุทธิ สงวนศิลป์
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2557,09:45   อ่าน 1093 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่
ชื่อนักเรียน : เด็กชายภูมิสิทธิ์ บุญพอ
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2557,09:42   อ่าน 989 ครั้ง