ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตร “ที่สุดแห่งปี ด้านผู้ชายที่แต่งกายดีที่สุด” และ“ที่สุดแห่งปี ด้านผู้ชายที่บริการดีที่สุด” โรงพยาบาลแม่สะเรียง ประจำปี 2549
ชื่ออาจารย์ : นายทยากร บุษยาวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 2557,11:51  อ่าน 1002 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติดีเด่นทั้งด้านความรู้ ความประพฤติ และการปฏิบัติการพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2545
ชื่ออาจารย์ : นายทยากร บุษยาวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 2557,11:50  อ่าน 931 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล“เป็นผู้มีน้ำใจไมล์ที่สองดีเด่น” “เป็นผู้มีผลการปฏิบัติงานดียอดเยี่ยม” และ “เป็นผู้มีวินัยดีดีเด่น” ประจำปี 2545
ชื่ออาจารย์ : นายทยากร บุษยาวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 2557,11:46  อ่าน 930 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : “รางวัลที่ 1 งานออกแบบพาณิชย์ศิลป์ ออกแบบโฆษณา ระดับ ม.ต้น” วันที่ 14 มกราคม 2539
ชื่ออาจารย์ : นายทยากร บุษยาวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 2557,11:44  อ่าน 1018 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : “นักเรียนดีเด่นในด้านการเรียน” 8 มกราคม 2537
ชื่ออาจารย์ : นายทยากร บุษยาวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 2557,11:36  อ่าน 926 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัล ระดับ เหรียญทอง (อันดับที่ 7) การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.4-6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวทักษพร ขันแก้ว
ตำแหน่ง : ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ครูผู้ช่วยชั้น ป.3
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 2554,16:45  อ่าน 1204 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล ระดับ เหรียญทองแดง การแข่งขันวาดภาพระบายสี
ชื่ออาจารย์ : นายอนิรุทธิ์ เผ่าพันธุ์เหนือ
ตำแหน่ง : ครูผู้สอนวิชาศิลปะ
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 2554,16:39  อ่าน 1523 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันรวมศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้น ป.1-3 ได้รับรางวัล ระดับ เหรียญเงิน
ชื่ออาจารย์ : นายอนิรุทธิ์ เผ่าพันธุ์เหนือ
ตำแหน่ง : ครูผู้สอนวิชาศิลปะ
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 2554,16:29  อ่าน 3930 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดแข่งขัน กิจกรรม Multi Skill Competition งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2554
ชื่ออาจารย์ : นางอัญชลี เผ่าพันธุ์เหนือ
ตำแหน่ง : ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 2554,16:11  อ่าน 1328 ครั้ง
รายละเอียด..